Expositie – Panorama Kwelderkrachten

Panorama Kwelderkrachten (2024). Compacte tijdelijke expositie in opdracht van provinciale natuurorganisatie It Fryske Gea. Een grote interactieve illustratie van 3,5 meter breed verbeeldt de ‘verborgen’ kanten en potenties van het uitgestrekte kwelderlandschap in Noord-Friesland. Kwelders fungeren naast voedingsbodem voor flora en fauna ook als kustbescherming en slaan daarnaast grootschalig CO2 op. Deze verborgen processen en de impact van hoog water in verband met klimaatverandering worden toegelicht in korte teksten op de panorama. Ook zijn enkele QR-codes afgebeeld die de bezoeker via de smart phone leidt naar websites, audio- en videofragmenten. 

Het concept van de expositie is bedacht door verhaalplekken.nl. De panorama is gemaakt in samenwerking met illustrator Berber van den Brink. De expositie is tot 3 november 2024 te zien in het Kennis- en informatiecentrum Hegebeintum. Meer informatie op hun website. It Fryske Gea participeert in dit bezoekerscentrum. 

QR-audioverhaal

by Kwelderwetenschapper Jantsje van Loon-Steensma